[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
   
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     

บทความที่เกี่ยวข้อง
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
(23/มี.ค./2566)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่อง รับสมัครประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
(23/มี.ค./2566)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) (ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ)
(23/มี.ค./2566)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
(23/มี.ค./2566)
แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(23/มี.ค./2566)
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
2/พ.ค./2565 : Download เอกสาร/แบบฟอร์ม
เอกสารการเบิกจ่ายค่าพาหนะนักเรียน (ไฟล์ PDF & MS-Word) ( 185 / )
    

เอกสารการเบิกจ่ายค่าพาหนะนักเรียน (ไฟล์ PDF & MS-Word)


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/พ.ค./2565 : เอกสารแผยแพร่ประชาสัมพันธ์
รายงานอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและงบประมาณค่าจ้างคงเหลือ เพื่อจัดสรรค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและจ้างเหมาบริการรายเดิมต่อเนื่อง ครั้งที่ 5 ( 166 / )
    

รายงานอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและงบประมาณค่าจ้างคงเหลือ เพื่อจัดสรรค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและจ้างเหมาบริการรายเดิมต่อเนื่อง ครั้งที่ 5


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/เม.ย./2565 : หนังสือราชการ (ทั่วไป)
การตรวจสอบงบประมาณและรายงานผลการเบิกจ่ายจริง และการประมาณการงบประมาณสำหรับเบิกจ่ายถึงเดือนกันยายน 2565 รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 166 / )
    

การตรวจสอบงบประมาณและรายงานผลการเบิกจ่ายจริง และการประมาณการงบประมาณสำหรับเบิกจ่ายถึงเดือนกันยายน 2565 รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/เม.ย./2565 : หนังสือราชการ (จัดสรรงบประมาณ)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 ครั้งที่ 2 ( 233 / )
    

� � � � � � สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ขอแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

27/เม.ย./2565 : หนังสือราชการ (ทั่วไป)
การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 278 / )
    

            ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นแนวทางให้สถานศึกษาบริหา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

27/เม.ย./2565 : หนังสือราชการ (จัดสรรงบประมาณ)
อนุมัติงบประมาณปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564 ( 168 / )
    

อนุมัติงบประมาณปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/เม.ย./2565 : เอกสารแผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การรายงานอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและงบประมาณค่าจ้างคงเหลือ เพื่อจัดสรรค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและจ้างเหมาบริการรายเดิมต่อเนื่อง ครั้งที่ 5 ( 169 / )
    

การรายงานอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและงบประมาณค่าจ้างคงเหลือ เพื่อจัดสรรค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและจ้างเหมาบริการรายเดิมต่อเนื่อง ครั้งที่ 5


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/เม.ย./2565 : หนังสือราชการ (จัดสรรงบประมาณ)
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 2 ( 184 / )
    

จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 2


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/เม.ย./2565 : หนังสือราชการ (จัดสรรงบประมาณ)
อนุมัติงบประมาณปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย (ป.ม.) ประจำปี 2564 ( 181 / )
    

อนุมัติงบประมาณปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย (ป.ม.) ประจำปี 2564


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/เม.ย./2565 : หนังสือราชการ (จัดสรรงบประมาณ)
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 4 ( 165 / )
    

จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 4


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/26 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>